Dik de Mooij.

Persoonskenmerken

Dynamisch, betrokken, inventief en communicatief ingesteld.

Werkervaring

na een tuinbouwstudie (WUR) vanaf 1980 gewerkt bij de (toen nog drie) grote bloemenveilingen als:

Opleiding

In 1980 aan Wageningen Universiteit ‘cum laude’ afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur met de vakken Tuinbouwplantenteelt, Industriële bedrijfskunde en Marktkunde en marktonderzoek. Van 1984 tot 1986 de IBO-HBK (Bedrijfskundige opleiding) gevolgd en daarna cursussen en seminars op allerlei gebied.

Internationale ervaring

Voor de veiling gereisd naar New York, Florida, Costa Rica, België, Denemarken, Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Het ging hier om kort durende bedrijfsbezoeken en oriëntatie. Tijdens mijn studie gereisd in Zweden voor een studie naar de afzet en broeierij van tulpen.

Eerste werkervaringen

Als scholier gewerkt in het bedrijf van mijn vader als ambulante handelaar; als peller in de bollenteelt een zakcentje bijverdiend; gewied, geschoffeld en geplozen in de snijbloementeelt; bloemen verpakt in de bloemenexport en lijnrijder geweest. Tijdens mijn studie een uitgebreide oriëntatie gedaan op de veredeling, teelt en broeierij van lelies; de bedrijfsvoering geanalyseerd in de potplantenteelt en de afzet van sierteeltproducten op de Franse markt beschreven.

Wilt u de privacy verklaring van Door&Door ontvangen? dik@doorendoor.nl